Cykelutredningen

Skriftlig fråga 2014/15:193 av Johan Andersson (S)

Johan Andersson (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I oktober 2012 överlämnade utredningsman Kent Johansson till dåvarande regeringen SOU 2012:70, Ökad och säkrare cykling.

I utredningen finns förslag som bereds i regeringen eller redan har beslutats.

En fråga som ständigt uppkommer i den lokala debatten är regeln i trafikförordningen om förbud för cykling på allmän väg om gång- och cykelbana finns i anslutning till vägen.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Vilken är stadsrådets och regeringens hållning i frågan?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2015-02-04 Anmäld: 2015-02-06 Sista svarsdatum: 2015-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga