Cykelstrategin

Skriftlig fråga 2016/17:16 av Solveig Zander (C)

Solveig Zander (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I december 2015 höll infrastrukturminister Anna Johansson ett startmöte för att ta fram en efterlängtad cykelstrategi. Bakgrunden till detta var den cykelutredning (SOU 2012:70) som Kent Johansson lade fram. Vid startmötet i december tillsattes tre externa arbetsgrupper som presenterade sina slutsatser och rekommendationer i februari i år. Då framhöll regeringen att den nationella cykelstrategin skulle presenteras före sommaren 2016. Den har ännu inte presenterats. I 2016 års budget skrev regeringen att det skulle satsas på cykelfrämjande åtgärder under två år. Satsningen föreslogs uppgå till 25 miljoner kronor 2016 och beräknades till 75 miljoner kronor 2017.

Vi har en föråldrad trafikplanering som lägger hinder i vägen för utveckling av cykling i kombination med kollektivtrafik och en utbyggnad av trafiksäkrare vägar. Under lång tid har det svenska vägnätet byggts upp med en alltför ensidig inriktning på bilen som det bästa sättet att ta sig fram. Tågtrafiken har under senare tid förbättrats men det finns stora utmaningar kvar. Nu behöver vi dessutom stärka cyklingen i samhället, inte minst som ett alternativ till bilen och som en kombination till kollektivtrafik.

Den förra cykelstrategin lades fram 2010 och sedan dess har mycket hänt. Vi har bland annat fått elcyklar som gör det möjligt att cykla längre sträckor. Kombinationen av kollektivtrafik och cykel är nu möjlig. I dag ser vi en omfattande ombyggnad av vägnätet för att skapa tryggare vägar med bland annat två-plus-ett-vägar. Trafiken blir säkrare och hastigheterna kan höjas. Men dessa vägar riskerar att bli allvarliga hinder för cykling. Den smala remsa som blir kvar vid dessa två-plus-ett-vägar är 75 centimeter smal. Ingen vågar cykla på denna smala vägremsa, vilket innebär att utvecklingen av cykelpendling på längre sträckor uteblir.

Det är angeläget att vi nu när vi ska få en ny infrastrukturproposition och regionförbunden, i bland annat Uppsala län, drar igång med framtagandet av regionala cykelstrategier måste få klart från regeringen vilka förhållningsregler och ambitioner som finns i samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

När kommer den efterlängtade cykelstrategin och vad händer med de budgeterade pengarna för 2016?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-16 Överlämnad: 2016-09-19 Anmäld: 2016-09-20 Svarsdatum: 2016-09-28 Sista svarsdatum: 2016-09-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga