Cykelhjälmar

Skriftlig fråga 2007/08:1289 av Pettersson, Marina (s)

Pettersson, Marina (s)

den 2 juni

Fråga

2007/08:1289 Cykelhjälmar

av Marina Pettersson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Statistik från Folksam visar att varje år får ca 3 500 personer huvudskador i samband med cykelolyckor. Av alla cyklister med huvudskador som registrerades på akutmottagningarna 2007 hade 85 procent cyklat utan hjälm. Hälften av dessa huvudskador hade kunnat undvikas om cyklisterna använt cykelhjälm.

Dödsfall och bestående hjärnskador till följd av cykelolyckor är i de flesta fall lätta att förebygga med cykelhjälm. Cykelhjälmen minskar både antalet och svårighetsgraden av hjärnskador. För att förebygga svåra hjärnskador räcker det därmed inte med att cykelhjälmslagen enbart gäller för barn under 15 år, cykelhjälmslagen bör gälla alla. När Vägverket har gjort attitydundersökningar har det visat sig att mer än hälften av svenska folket är för en cykelhjälmslag som omfattar alla.

Avser ministern att vidta åtgärder så att cykelhjälmslagen kommer att omfatta alla?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-02 Anmäld: 2008-06-02 Besvarad: 2008-06-11 Svar anmält: 2008-06-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-11)