Cykel som transportmedel

Skriftlig fråga 2009/10:27 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 23 september

Fråga

2009/10:27 Cykel som transportmedel

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Danmark ligger före Sverige inte bara i fråga om den miljövänliga vindkraften utan också i fråga om miljövänlig cykling. I Köpenhamn uppges en tredjedel av invånarna ta cykeln till jobbet och huvudstaden satsar på att det ska bli hälften 2015. Varje cyklad kilometer, menar kommunen, ger samhället ett överskott på 1,22 danska kronor medan varje med bil körd kilometer kostar 0,69 danska kronor. Beräkningarna baseras på kalkyler över vägunderhåll, hälsovinster och livslängd.

Det cyklas mycket i Sverige. Cykelvägnätet har byggts upp och förbättrats på olika sätt – skyltning, belysning med mera – i de flesta kommuner. Mycket återstår dock att göra för att vi ska få bredare och säkrare cykelvägar tydligt avskiljda från motortrafik och gående. Det behövs också bättre cykelparkeringar, mer av vindskydd och belysning, att fler har cykelhjälm och kör med bra cyklar med cykellyset tänt när så behövs. Det finns också en teknisk utveckling att fundera över och hitta nya idéer kring. Cyklar med en mindre och miljövänlig hjälpmotor har introducerats vilket kan stimulera äldre att cykla mer.

Cykelparkering och cykelförvaring är också viktig och behöver beaktas i bostads- och stadsplanering. Det måste bli möjligt att våga cykla till jobbet i trygg förvissning att vid dåligt väder kunna lämna kvar cykeln över natten medan man väljer ett annat transportmedel hem. Cykeln kräver mindre förvaringsytor än bilen varför den öppnar mer för en flexibilitet i transportsätt för den enskilde än vad bilen gör.

Vilka konkreta mål för ett ökat cyklande till arbetet och vilka konkreta åtgärder för att uppnå detta mål avser statsrådet att verka för?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-23 Anmäld: 2009-09-24 Besvarad: 2009-09-30 Svar anmält: 2009-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-30)