CSN:s regler

Skriftlig fråga 1998/99:802 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)
Fråga 1998/99:802 av Maria Larsson (kd) till utbildningsministern om CSN:s regler

den 12 juli

 

Konsekvens och enkelhet i regelverk är alltid eftersträvansvärda.

Centrala Studiestödsnämnden godkänner att studiemedel erhålles då man läser på halvtid och jobbar halvtid.

Likaså godkännes studiemedelstilldelning då man läser på halvtid och är arbetslös på halvtid.

Däremot kan man inte erhålla studiemedel om man vill läsa på halvtid och är sjukskriven på halvtid.

Angelägenhetsgraden är ju än större att vid långvarig sjukskrivning ha stimulans i tillvaron i form av studier. Försäkringskassan har inga invändningar mot denna kombination.

 

Avser ministern vidta några åtgärder för att möjlighet skall ges att erhålla studiemedel vid halvtidsstudier och i kombination med sjukskrivning?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-07-12 Anmäld: 1999-07-20 Besvarad: 1999-08-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga