CSN som nekar kvinnor abort

Skriftlig fråga 2003/04:1244 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 24 maj

Fråga 2003/04:1244

av Carina Hägg (s) till utbildningsminister Thomas Östros om CSN som nekar kvinnor abort

Rätten till fri och säker abort ska självfallet inte kunna förhandlas bort av myndigheter. Men CSN har för utlandsstuderande förhandlat fram en försäkring som man uppger täcker graviditet och förlossning men däremot inte omfattar abort med undantag för kostnader för abort som knyts till att kvinnan våldtagits.

Det finns ett brett politiskt stöd för att svenska kvinnor ska ha rätt till abort oavsett skäl. Men om ingen åtgärd vidtas kommer studerande kvinnor att utgöra ett undantag från den principen. Jag förväntar mig att regeringen snarast tillser att CSN inte ska kunna förhandla bort grundläggande rättigheter. Utlandsstuderande kvinnor ska ha samma rätt till abort.

Jag vill fråga utbildningsminister Thomas Östros vilka åtgärder han är beredd att vidta för att rätten till fri och säker abort oavsett skäl ska omfatta också utlandsstuderande.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-24 Anmäld: 2004-05-24 Besvarad: 2004-06-02 Svar anmält: 2004-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-02)