CSN-bidrag till studier i salafism/wahabism

Skriftlig fråga 2016/17:1726 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Medieuppgifter gör gällande att elever har fått CSN-bidrag för att studera vid det islamistiska Medinauniversitetet i Saudiarabien. Närmare bestämt har hela 2,5 miljoner kronor betalats ut till elever för detta ändamål.

På detta universitet får enbart muslimska män studera – kvinnor och icke-muslimer är över huvud taget inte välkomna. Enligt en professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet är nämnda universitetet inte heller ett vetenskapligt lärosäte.

Det vore illa nog om det stannade där men faktum är att det dessutom, inte helt oväntat med tanke på att universitetet ligger i Saudiarabien, är den wahabistiska tolkningen av islam som undervisas och att skolan har som mål att sprida islams budskap över världen. Kort och gott är hela syftet med skolan att med hjälp av missionärer sprida den mest hårdföra typen av islam i världen.

Ovanstående ska också ses mot bakgrund av den senaste tidens återkommande problem med jihadism och radikalisering. 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Är det enligt ministern acceptabelt att svenska skattemedel går till den här sortens utbildningar och om inte, vad avser ministern att göra för att se till att finansiering av den här sortens studier inte sker i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-07-06 Överlämnad: 2017-07-10 Besvarad: 2017-07-24 Sista svarsdatum: 2017-07-24 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga