CSN

Skriftlig fråga 2009/10:830 av Lindblad, Göran (m)

Lindblad, Göran (m)

den 24 maj

Fråga

2009/10:830 CSN

av Göran Lindblad (m)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Centrala studiestödsnämnden, CSN, skickar ut återkrav på studiemedel till heltidsstuderande som på årsbasis uppfyller kraven på studieresultat och därmed studiemedel.

Med hänvisning till att CSN:s regelverk är uppbyggt kring redovisning per termin krävs nu bland andra studenter vid de tekniska högskolorna.

Det har aldrig varit riksdagens avsikt att stoppa heltidsstudenter på långa högt kvalificerade utbildningar från att erhålla studiefinansiering om de uppfyller studieplanen.

Det vore helt orimligt om universitet och högskolor skulle tvingas anpassa utbildningarna till CSN:s byråkratiska övernitiska ambitioner.

Vad avser statsrådet att göra för att säkra studiefinansieringen till högpresterande studenter vid universitet och högskolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-24 Anmäld: 2010-05-24 Besvarad: 2010-06-02 Svar anmält: 2010-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-02)