Covidbevis för svenskar vaccinerade i Norge

Skriftlig fråga 2020/21:3569 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

För svenskar som fått en vaccinationsdos i Norge och en vaccinationsdos i Sverige är det i dag inte möjligt att få ett covidbevis via svenska E‑hälsomyndigheten trots att de uppfyller villkoren.

För de personer som har norskt bank-id finns en lösning då de kan få den svenska dosen inregistrerad i Helsenorge (motsvarigheten till covidbevis.se). En motsvarande funktion finns inte i Sverige i nuläget. Ett flertal svenskar kan därför inte få nödvändigt covidbevis för att kunna resa till exempel till Norge för arbete.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Avser statsrådet att verka för att även vaccinationsdoser tagna i grannländer ska kunna registreras i svenska system så att personer kan få tillgång till covidbevis?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-01 Överlämnad: 2021-09-01 Anmäld: 2021-09-02 Svarsdatum: 2021-09-08 Sista svarsdatum: 2021-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga