Covid-19 och vapenlicenserna

Skriftlig fråga 2019/20:1129 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

För något år sedan införde Polismyndigheten en förordning om att skyttar som ville förnya sina vapenlicenser, eller i vissa fall också söka nya licenser, behöver kunna visa upp att de tävlat eller tränat ett visst antal gånger med vart och ett av sina vapen.

Just detta är inget som lagstiftaren krävt men det möjliggörs av att vi fortfarande har tidsbegränsade licenser i kombination med att Polismyndigheten givits föreskriftsrätt på området, för övrigt en föreskriftsrätt som de tänjt till max.

Skulle skyttarna sedan inte uppfylla kraven på viss mängd träning eller tävling skulle de bli av med licenserna och därmed tvingas göra sig av med sina vapen.

Under nuvarande förhållanden ställs nu tävlingar in eller skjuts på framtiden av förklarliga skäl, vilket gör det svårt att upprätthålla krav om en viss mängd träning och tävling. Dessutom innebär det att många skyttar sannolikt kan känna sig mer eller mindre tvingade att hålla igång verksamhet trots smittrisk och ohälsa. Det är här skytte skiljer sig från andra idrotter. Dessa går att pausa; i skytte betyder paus att man måste lägga av.

I juni 2019 fattade riksdagen beslut om att avskaffa de tidsbegränsade licenserna. Det beslutet har regeringen, trots att det genom tidigare utredningar måste anses vara berett, inte effektuerat.

Att avskaffa tidsbegränsningen har ingen som helst följdpåverkan på annan reglering och påverkar inte heller någon annan verksamhet. Den skulle därför kunna avskaffas direkt.

I det här läget handlar det inte om att hjälpa idrotten ekonomiskt – det handlar om sportens fortsatta överlevnad. Skyttar och jägare kan inte lastas för dessa följder som risken för covid-19 för med sig.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg: 

 

Vad avser statsrådet att göra för att laglydiga jägare och skyttar inte ska drabbas av dessa föreskrifter om tidsbegränsade licenser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-30 Överlämnad: 2020-03-31 Anmäld: 2020-04-01 Svarsdatum: 2020-04-08 Sista svarsdatum: 2020-04-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga