Coronavirusets spridning och Taiwans deltagande i WHO

Skriftlig fråga 2019/20:889 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Sedan utbrottet av det nya coronaviruset i Wuhan, Kina, har sjukdomsfall rapporterats från 24 länder. I Kina beräknas antalet smittade överstiga 20 000, och över 400 personer har dött av smittan. Spridningen av det nya coronaviruset hotar Taiwan, både på grund av dess geografiska läge och för att Taiwan inte tillåts delta i WHO:s arbete och informationsutbyte.

Att exkludera Taiwan när hela världen försöker hindra utbrottet av en pandemi är oansvarigt och farligt samt strider mot gängse moraliska principer. Världsbefolkningens hälsa torde definitivt väga tyngre än Kinas intresse av att blockera Taiwans deltagande i FN:s underorgan. 

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att Taiwan ska inkluderas i WHO:s arbete med att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-05 Överlämnad: 2020-02-05 Anmäld: 2020-02-06 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12
Svar på skriftlig fråga