Coronavirusets effekter på kultur- och nöjesbranschen

Skriftlig fråga 2019/20:1672 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Företag, enskilda näringsidkare och organisationer runt om i hela landet har drabbats hårt av coronaviruset Detta gäller inte minst kultur- och nöjesbranschen eftersom kulturen på många sätt bygger på att människor möts.

Jag har den senaste tiden besökt många företag och organisationer som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin. Jag har bland annat besökt fantastiska Västanå teater i Värmland och där lyftes vikten av en levande nöjessektor för framtiden där kulturbranschens alla delar är med och inkluderas i arbetet för att stärka kulturverksamheten i hela landet.

Nöjesbranschen är ett ekosystem som består av många olika delar där alla är beroende av varandra. För att ett arrangemang ska kunna genomföras behöver alla delarna vara med. Det rör sig om alltifrån producenter till leverantörer, tekniker och dansare. Många av nöjesbranschens olika delar befinner sig nu i en svår situation när de förlorat stora delar av sin inkomst och konserter och andra former av evenemang ställs in. Det finns en stor oro i event- och kulturbranschen inför framtiden. Många som jag har pratat med upplever situationen som ett fritt fall.

Vi behöver tillvarata våra kulturskapare. De flesta av entreprenörerna i nöjesnäringen märks inte förrän de är borta. De är avgörande för allas tillgång till kulturinslag i vardagen. Regeringen har tillfört betydande satsningar till kultursektorn, vilket är mycket bra. Det är satsningar som har en enorm betydelse för kulturen. Dessvärre är många i kultur- och nöjesbranschen egna företagare som inte kan ta del av dessa satsningar, och insatserna behöver av den anledningen också riktas mot de entreprenörer i nöjesbranschen som inte syns men som är mycket viktiga för kultursektorns framtid.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att mildra coronavirusets effekter på kultur- och nöjesbranschen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-25 Överlämnad: 2020-06-25 Anmäld: 2020-06-29 Svarsdatum: 2020-07-09 Sista svarsdatum: 2020-07-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga