Coronapandemin och elever i gymnasieskolans avgångsklasser

Skriftlig fråga 2019/20:1358 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Liberalerna återkommer i frågan om vikten av att gymnasieskolans elever, i synnerhet de som går i årskurs tre, får ett bättre stöd och möjligheter att kunna slutföra sina studier på ett bra sätt. Den förordning som reglerar delar av detta uppdrag har, bland annat efter att Liberalerna uppmärksammat frågorna i utbildningsutskottet, justerats och mjukats upp något, exempelvis kring elevernas möjlighet till arbetspraktik och prövning av vissa praktiska moment på plats för elever på ett yrkesprogram.

Folkhälsomyndigheten liksom Skolverket har i olika sammanhang framfört att särskilda åtgärder och anpassning kan vara aktuellt för att gymnasieelever i rådande situation ska fullgöra sin utbildning och lämna gymnasiet med slutbetyg. Från Liberalerna delar vi denna uppfattning. Om det ur smittskyddssynpunkt bedöms möjligt för eleverna att fullgöra vissa moment på plats i skolan måste det givetvis i så fall åtföljas av tydliga anvisningar om att minimera övriga kontakter, såväl under resväg som på fritiden.

Det behövs ett tydligt besked kring vad som konkret kommer att göras för att säkra att avgångselever i gymnasieskolan ska kunna slutföra sina moment och kunna ta ut ett slutbetyg inför sommaren.

Därför blir min fråga till utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkra att avgångselever kan lämna gymnasieskolan med examen och slutbetyg?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-14 Överlämnad: 2020-05-15 Anmäld: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Sista svarsdatum: 2020-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga