Copyrightdirektivet

Skriftlig fråga 2019/20:70 av Niels Paarup-Petersen (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I tidigare samtal har jag för Centerpartiets räkning lyft vår oro över copyrightdirektivet och implementeringen av detta i Sverige samt regeringens inställning till artiklarna 15 och 17 – tidigare artiklarna 11 och 13. 

Nu har Frankrike implementerat direktivet, och det har direkt fått en av de konsekvenser som Centerpartiet har varnat för, nämligen att plattformar, i detta fall Google, utesluter nyhetsmedier som vill ha betalt för länkar. 

Med direktivet blir det därmed inte ökade intäkter till nyhetsmedier, vilket regeringen annars tidigare angett som en av orsakerna till att inte vilja ha ändringar i direktivet. Direktivet kommer i stället – så som Centerpartiet varnade för – att leda till mindre trafik till mediesajter och därmed mindre intäkter. 

Det tomrum som uppstår när etablerade mediekanaler inte längre finns i flödet kommer att fyllas av andra kanaler. Kanaler som ofta kan ha andra syften än demokratisk dialog och nyhetsförmedling. Ibland rent av kanaler med stöd av främmande makter. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Delar ministern oron att en franskinspirerad implementering i Sverige kan få negativa effekter för nyhetsförmedlingen, och avser ministern att ta med dessa erfarenheter i den svenska implementeringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Överlämnad: 2019-09-30 Anmäld: 2019-10-01 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga