cookie-filers offentlighet

Skriftlig fråga 1998/99:3 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)
Fråga 1998/99:3 av Tomas Eneroth (s) till justitieministern om cookie-filers offentlighet

den 8 oktober

Enligt en dom i Kammarrätten i Sundsvall är cookie-filer, de som visar vilka webbsidor som surfaren varit inne på, att betrakta som en inkommen och förvarad handling. Det blir med andra ord möjligt för allmänhet och medier att kartlägga och granska samtliga webbsidor som förtroendevalda politiker besökt. Tidigare har journalisters begäran om offentlighet avslagits av domstolar med hänvisning till att cookie-filer är att betrakta som ett tekniskt mellanled och knappast en offentlig handling. Den nya domen visar på att rättsläget är oklart och mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet följande:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att klargöra vad som bör gälla för cookie-filer?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-10-08 Anmäld: 1998-10-12 Besvarad: 1998-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga