Comprehensive cancer centers i Sverige

Skriftlig fråga 2019/20:358 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I Cancerfondsrapporten 2019 – Forskning lyfter Cancerfonden fram förslaget att Sveriges universitetssjukhus ackrediteras som cancercentrum (comprehensive cancer center) via den europeiska cancerorganisationen, OECI. Cancerfonden betonar att denna modell präglar de mest framgångsrika cancersjukhusen i världen. Det sjukhus som ligger i framkant i Sverige är Karolinska universitetssjukhuset, som redan ingår i en struktur av samarbete mellan sju av Europas främsta kraftcentrum inom cancerområdet.

Moderaterna driver sedan länge förslaget att regeringen ska ge i uppdrag att ta fram en plan för etablering av comprehensive cancer centers i Sverige. Detta i huvudsakligt syfte att arbeta med ackreditering som ett sätt att säkerställa högsta möjliga kvalitetsstandard. Detta ska då gälla cancercentrum som utmärks av såväl grundforskning som klinisk forskning, utbildning och kompetensutveckling av vårdpersonal samt cancerförebyggande arbete. Vi delar därtill Cancerfondsrapportens bedömning att Sverige realistiskt sett kan utforma två till tre heltäckande comprehensive cancer centers och att resterande universitetssjukhus ackrediteras på den lägre nivån cancer center.

Moderaterna har i många år föreslagit att det ska tas fram en ny uppdaterad nationell cancerstrategi, i syfte att stärka den långsiktiga medicinska vården och forskningen gällande cancersjukdomar och att prioritera att korta köerna inom cancervården. Sverige har goda möjligheter att ha en medicinskt världsledande cancersjukvård utan långa vårdköer. Dessa möjligheter, inte minst cancerforskningen, måste emellertid tas till vara på ett mycket bättre och mer metodiskt och strukturerat sätt än i dag. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att ta fram en plan för ackreditering av nationella heltäckande kvalitetssäkrade cancercentrum (comprehensive cancer centers)?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-12 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga