Colombia och ICC

Skriftlig fråga 2002/03:673 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 14 mars

Fråga 2002/03:673

av Luciano Astudillo (s) till utrikesminister Anna Lindh om Colombia och ICC

Tisdagen den 11 mars invigdes den nya internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag, Nederländerna. Colombia ratificerade fördraget till ICC den 5 augusti 2002. Men de gjorde då ett förbehåll för krigsförbrytelser under de närmaste sju åren.

Skälet till det är uppenbart. Bara under år 2000 registrerade 30 000 mord, varav 3 600 med politisk anknytning. Samma år utfördes 548 massakrer, ca 800 människor försvann, 318 000 drevs bort från sina hemtrakter och 2 700 personer kidnappades.

FN:s komissionär för de mänskliga rättigheterna Mary Robinson lämnade i mars 2001 en rapport om Colombia. I rapporten stod det att antalen kränkningar av rätten till liv, selektiva mord och kidnappningar har ökat markant.

Efter valet av president Uribe har det politiska klimatet hårdnat än mer. Det är givet att det finns personer med när koppling till Uribe som skulle riskerar att sändas till Haag. Det finns inga uppgifter som tyder på att colombianerna ändrat position sedan i höstas.

Min fråga till utrikesministern är:

Hur avser ministern att agera för att öka trycket på Colombia så att landet fullt ut, utan förbehåll, accepterar villkoren uppsatta i fördraget?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-03-14 Anmäld: 2003-03-14 Besvarad: 2003-03-20 Svar anmält: 2003-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-03-19)