Coachning och matchning av arbetssökande som gynnar näringslivet

Skriftlig fråga 2007/08:1344 av Berliner, Agneta (fp)

Berliner, Agneta (fp)

den 12 juni

Fråga

2007/08:1344 Coachning och matchning av arbetssökande som gynnar näringslivet

av Agneta Berliner (fp)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Riksrevisionen riktade för ett par år sedan hård kritik mot den nu nedlagda Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, för att arbetsförmedlingen då inte effektivt lyckats förmedla arbeten till arbetslösa och arbetskraft till arbetsgivare.

Fler aktörer behövs för att förbättra och underlätta en effektiv matchning av arbetssökande och arbetsgivare. Därför har regeringen gett den nya Arbetsförmedlingen i uppdrag att under 2008 upphandla tjänster åt minst 10 000 personer inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för unga. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att kompletterande aktörer blir ett naturligt inslag i Arbetsförmedlingens tjänsteutbud. Detta vidgar marknaden för många privata företag.

Tyngdpunkten ligger alltså på att stötta dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Jag vill nu fråga arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin:

Avser ministern att initiera liknande konkurrensupphandling av aktörer som stöd för arbetslösa som står närmare arbetsmarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-06-12 Anmäld: 2008-06-12 Svar anmält: 2008-06-24 Besvarad: 2008-06-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-24)