Civilsamhällets roll i integrationsarbetet

Skriftlig fråga 2019/20:511 av Åsa Eriksson (S)

Åsa Eriksson (S)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Regeringen fördelar medel via länsstyrelserna för projekt som ska förbättra integrationen. Dessa medel kan förstås användas på lite olika sätt men regeringen vill gissningsvis ha mycket pang för pengarna så att de gör positiv skillnad på riktigt.

Erfarenheterna från flera integrationsprojekt i Västmanland visar tydligt att en central framgångsfaktor är när olika offentliga och ideella aktörer, såsom Migrationsverket, folkbildningen, länsstyrelsen, kommunerna, idrottsrörelsen, regionen, kyrkan och andra delar av civilsamhället på riktigt har nära kontakter och jobbar tätt tillsammans. De ibland stelbenta offentliga strukturerna kan bli mer flexibla, och projekten mer snabbfotade och handlingskraftiga, med hjälp av civilsamhällets samlade resurser.

När alla aktörer har samma mål, hittar sätt att tillsammans fylla ut glappen i systemet och kan smida nya länkar när det saknas något i den viktiga processkedjan blir effekten av satsade medel som störst – både för individen och för samhället. Målet för alla är ju att de asylsökande och nyanlända ska få en så bra start som möjligt i sitt nya liv, att mänskliga resurser tas till vara, kompetensen ökar och utvecklingen går framåt på alla områden.

Det är uppenbart att integrationen av nyanlända måste bli än mer effektiv för att minska tiden det tar innan utrikes födda är etablerade på arbetsmarknaden och för att minska klyftorna i samhället.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Har ministern och regeringen några planer på att ytterligare stärka civilsamhällets möjligheter att samverka med offentliga aktörer för en ännu bättre integrationsprocess?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-11-29 Anmäld: 2019-12-02 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga