Cirkulär ekonomi

Skriftlig fråga 2019/20:729 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

De globala målen och Agenda 2030 är en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder har antagit. Den cirkulära ekonomin kommer att bli ett allt viktigare verktyg framöver för att uppnå de 17 globala målen i Agenda 2030. En del i den cirkulära ekonomin är att fler varor och produkter repareras och renoveras i stället för att köpa nytt. För att detta ska bli verklighet krävs i många fall yrkeskompetens.

Medelåldern bland de yrkesverksamma hantverkarna är hög, och pensionsavgångarna kommer inom en snar framtid att medföra stora behov av nyutbildad arbetskraft. Detta innebär inte bara att vissa yrken i framtiden riskerar att helt dö ut, utan det riskerar också statusen inom hantverkskunnandet.

Det finns över 300 hantverksyrken, och ett väldigt tydligt exempel är att det de närmaste åren kommer att behövas fler personer med hantverksutbildning. Bara inom trä- och möbelindustrin, för att konkret nämna en bransch, behövs 8 000 personer, samtidigt som utbudet av utbildade snickare är mycket begränsat.

Mot bakgrund av den kommande bristen på hantverksutbildade personer inom olika områden vill jag ställa följande fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin:


Vilka åtgärder avser miljö- och klimatministern att vidta för att säkerställa att en större del av ekonomin ställs om till att bli cirkulär genom renovering och reparation inom områden där detta är möjligt? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-09 Överlämnad: 2020-01-09 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga