CIA:s aktiviteter i Europa

Skriftlig fråga 2006/07:1495 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 20 juli

Fråga

2006/07:1495 CIA:s aktiviteter i Europa

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Dick Marty har som ledamot i Europarådets parlamentariska församling lagt fram två rapporter om CIA:s aktiviteter i Europa. Även EU-parlamentet har genom Claudio Favas ledning arbetat fram en rapport. Slutsatser och rekommendationer har lagts fram men ännu dröjer regeringens reaktion på rekommendationerna.

Jag vill därför fråga vilka åtgärder justitieminister Beatrice Ask tänker vidta till följd av Dick Martys, Europarådet, och Claudio Favas, EU, rapporter om så kallade renditions och illegal verksamhet i Europa.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-20 Besvarad: 2007-08-15 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-15)