Chrisgasprojektet i Värnamo

Skriftlig fråga 2006/07:1322 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 8 juni

Fråga

2006/07:1322 Chrisgasprojektet i Värnamo

av Carina Hägg (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Det har funnits en bred politiskt uppslutning bakom satsningar på Chrisgasprojektet i Värnamo. Företrädare för regeringen har också varit på besök för att studera Chrisgasprojektet, och då var uttalandena så positiva att man också förväntade sig ett beslut inom kort. Men de förväntningarna har regeringen inte infriat. Tvärtom så är läget nu i stället bekymmersamt. Staten och Engergimyndigheten lämnar nu besked om att man inte avser att biträda projektet med stöd till ombyggnad och demonstration av tekniken om inte industrin går före. Att vänta på oljeindustrin är en förbluffande passiv hållning till ny miljöteknik. Regeringen har att uppfylla sitt löfte om en positiv lösning.

Avser statsrådet att ta några initiativ för att påverka regeringen så att Chrisgasprojektet i Värnamo kan få ett positivt svar på sin ansökan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-08 Anmäld: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-12 Svar anmält: 2007-06-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-12)