chefslöner i statliga bolag

Skriftlig fråga 2004/05:1371 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 7 april

Fråga 2004/05:1371

av Margareta Sandgren (s) till näringsminister Thomas Östros om chefslöner i statliga bolag

Med anledning av en redovisning av de höga chefslönerna i statliga bolag skrev bland andra jag för några år sedan följande i en motion: "Att företagen drivs i bolagsform kan inte innebära att staten som ägare överlämnar åt bolagen själva och deras styrelser att hantera den här frågan. Poängen med statligt ägande är väl just att staten har inflytande och sätter upp riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Regeringen bör därför fastlägga en policy för löner och anställningsförmåner i statliga bolag och med inriktning att minska skillnaderna i villkor mellan chefer och de stora löntagargrupperna."

Regeringen uttalade då att en översyn skulle göras. Det kan dock ifrågasättas hur framgångsrikt det arbetet har varit. Vi har nu kunnat läsa om miljonregn i bonus till Vattenfalls ledande chefer. Tio höga chefer får för 2004 dela på 9,7 miljoner i "rörlig ersättning". Det är knappast i linje med den striktare policy som regeringen har aviserat.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder han tänker vidta när det gäller chefslöner, bonus och andra anställningsvillkor i statliga bolag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-07 Anmäld: 2005-04-07 Besvarad: 2005-04-13 Svar anmält: 2005-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-13)