Cedaw

Skriftlig fråga 2008/09:1184 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 1 september

Fråga

2008/09:1184 Cedaw

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Kvinnokonventionen, Cedaw, är konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. Den antogs av FN 1979 och hittills har 186 stater ratificerat konventionen. En av de stater som ännu står utanför är USA. Därmed står USA även utanför tilläggsprotokoll, granskning och skyldigheten att vart fjärde år rapportera till kommittén samt redovisning till FN-organet Ecosoc. Klagorätten för kvinnor i USA åsidosätts därmed. Nu finns förväntningar hos kvinnor i USA att kunna åstadkomma förändringar. Initiativ tas men processen kan understödjas av Sveriges regering och EU. Jag vill även understryka att konventionen celebrerar 30 år 2009.

Jag vill därför fråga jämställdhetsministern på vilket sätt som hon verkat för att kvinnokonventionen Cedaw ska ratificeras av USA.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-08-31 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-17 Svar anmält: 2009-09-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-17)