CBRN-team som stöd till Kina

Skriftlig fråga 2019/20:996 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Coronaviruset, 2019-nCoV, har kopplats till en marknad i den kinesiska staden Wuhan. En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i stora delar av världen.

Nu finns tillräckligt många fall av smittade för att experter ska kunna bedöma hur snabbt viruset sprids. Hastigheten är högre än vid sarsutbrottet 2002–2003, då 8 000 människor smittades och över 800 avled. Hittills har gamla och multisjuka dött av coronaviruset, men även två läkare har avlidit i Kina.

Jag besökte nyligen CBRN-kompaniet i Umeå. Kompaniet uppträder i anpassade insatsenheter där detektering, identifiering och sanering av CBRN-händelser utgör de viktigaste förmågorna. Insatsenheterna har förmåga att fastställa kontaminerade områdens utbredning samt koncentrationer av farliga ämnen. Experter och fältanalyslaboratorier fullföljer med identifiering av ämnen och substanser.

För att snabbt kunna göra bra analyser skulle Sveriges CBRN-laboratorium kunna flyttas dit där det finns människor som har smittats av coronaviruset. Detta skulle kunna vara en bra hjälp för att snabbt komma till rätta med coronaviruset.

Jag har tidigare frågat regeringen om Sverige har för avsikt att hjälpa Kina, men jag har fått till svar att Kina inte har bett om hjälp. Att erbjuda Kina hjälp kan dels vara Sverige till hjälp då coronaviruset kan få ett snabbare avslut och inte spridas till Sverige, dels vara en bra och lärorik internationell insats.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Har försvarsministern och regeringen för avsikt att erbjuda Sveriges hjälp till Kina med exempelvis ett CBRN-team?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-02-20 Överlämnad: 2020-02-20 Anmäld: 2020-02-21 Svarsdatum: 2020-03-04 Sista svarsdatum: 2020-03-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga