Cannabispreparat för cancersjuka

Skriftlig fråga 2017/18:103 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

En ny trend har börjat löpa över Sverige. Allt fler människor börjar använda sig av naturmedicinen CBD-olja, producerad genom industrihampa. Samtidigt fick tre patienter för första gången i Sverige marijuanapreparat utskrivet i början av året, vilket har lindrat deras lidande avsevärt. Cannabis är dock ett av de säkraste terapeutiska ämnen som människan känner till och har använts som medicin av människor i hundratals år.

I ett flertal andra länder har cannabispreparat använts inom sjukdomen i många år, och i USA sveper just nu en våg över landet med lättare regleringar för medicinsk marijuana, vilket bland annat inneburit ett kraftigt minskat antal läkemedelsrelaterade dödsfall. Medicinsk marijuana är en fråga som även lär bli aktuell i Sverige framöver, men redan nu skulle det behövas en översyn kring rådande förhållningssätt inom sjukvården där närapå ingen patient kan använda sig av preparatet om det innehåller ämnet THC.

Det har förekommit ett antal tidiga kliniska prövningar av cannabinoider i behandling av cancer hos människor, dock är forskningen på människor begränsad. Av den anledningen har studierna främst skett på djur och i laboratorier. Som följd av resultaten har amerikanska National Cancer Institute bland annat gått ut med information om att marijuana har dödat och kan döda vissa cancerceller. Detta bekräftas av forskare, som på senare tid genom ett antal labbstudier rapporterat att THC och andra cannabinoider, som CBD, har lyckats sänka hastigheten på cancercellers tillväxt samt helt och hållet dödat vissa typer av cancerceller. Djurstudier har även visat hur cannabinoider i flera fall skyddar friska celler.

Att cannabisolja använts som behandling mot cancertumörer är med andra ord allmänt känt. Att så är fallet är dock dessvärre inte känt bland svenska cancerpatienter.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att fler cancerpatienter ska få information om cannabisoljans positiva inverkan på deras sjukdomssituation, och avser ministern att verka för en utökad satsning på behandling och forskning som rör cannabispreparat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-16 Överlämnad: 2017-10-17 Anmäld: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga