Cancerpreventiv kost

Skriftlig fråga 2017/18:102 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Det finns mycket man kan säga om svensk cancervård, och det är många som tyvärr tvingats se hur samhället på olika sätt sviker cancerpatienter. En av tre svenskar kommer någon gång i livet att drabbas av cancer, och så gott som alla känner någon som har cancer. Av den anledningen är det extra skamligt att ett land som Sverige inte har en bättre fungerande vård.

Cancertumörer är i dag, efter hjärt- och kärlsjukdomar, den vanligaste dödsorsaken i Sverige, då ca 26 procent av de årliga dödsfallen sker som följd av sådana. Även om forskningen går framåt finns det i dag lite man kan göra när en patient har elakartade cancertumörer, särskilt om de upptäckts i ett sent stadium och särskilt när det gått så långt att patienten fått metastaser. Vad få är medvetna om är dock att det alltid går att bromsa cancertumörers utveckling genom en sund kost. 

Redan under 1920-talet visade den tyska Nobelpristagaren Otto Warburg att cancerceller förbränner väldigt mycket socker. Samtidigt som vanliga celler använder syre i sin ämnesomsättning liknar cancertumörers energiproduktion mer en hårt arbetande muskel. Tumörcellerna fungerar nämligen så att de bränner socker utan hjälp av syre och bildar sedan mjölksyra. Warburgs forskning har visat att tumörerna använde sig av mellan 5 och 35 gånger mer socker än frisk vävnad samtidigt som mjölksyrahalterna steg kraftigt i venerna (i flera fall till mer än det dubbla).

Sockerintaget är bara ett av flera exempel på föda som i dag är direkt destruktivt för cancerpatienter, och det finns likaså exempel på mat som faktiskt hjälper till att stärka friska celler. Trots att det finns en hel del forskning rörande cancerpatienters kost och dess påverkan på sjukdomen får cancerpatienter inte information om detta i dag, och många lever i ovetskap om att deras liv kan förlängas genom en kostomställning. I flera fall erbjuds de även mat genom sjukvården som är direkt skadlig för dem med tanke på deras sjukdomsbild.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Avser ministern och regeringen att vidta åtgärder för att öka medvetenheten kring cancerpreventiv kost för cancerpatienter, och finns det någon plan för att säkerställa att patienter framöver erbjuds mat som syftar till att förlänga deras liv?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-10-16 Överlämnad: 2017-10-17 Anmäld: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga