Cancerförebyggande och cykling

Skriftlig fråga 2008/09:703 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 6 mars

Fråga

2008/09:703 Cancerförebyggande och cykling

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Vart tredje fall av de tolv största cancersjukdomarna i västvärlden kan förebyggas genom en mer hälsosam livsstil, enligt en ny rapport från Världscancerforskningsfonden (WCRF). De viktigaste åtgärderna är enligt WCRF att människor slutar röka, äter mer färsk mat med mycket frukt och grönt samt att de vardagsmotionerar. Störst effekt får det på cancer i mun, svalg och strupe samt för livmodercancer. WCRF:s förra rapport kom för ett drygt år sedan och baserades på 22 ledande forskares sammanställning och bedömning av mer än 7 000 forskningsrön kring kost, motion och cancer.

I min skriftliga fråga 2007/08:1217 till statsrådet Åsa Torstensson tog jag upp främjande av cykling som transportmedel. Cykling är också bra för folkhälsan. En halvtimmes cykling eller promenerande ökar chansen att överleva cancer, enligt en studie av svenska män. I en annan studie har British Medical Association kommit fram till att varje timme man cyklar förlänger man livet med mer än en timme, även om man räknar in olyckorna. Sjukgymnasternas riksförbund och Gröna Bilister har skrivit:

Den som är fysiskt aktiv en halvtimme om dagen mår bättre. Fysiskt aktiva lever i snitt sex till nio år längre än fysiskt inaktiva och har en halverad risk för diabetes, hjärtinfarkt och stroke samt en minskad risk för många former av cancer. Självklart är också andelen överviktiga lägre. Dessutom minskar risken för depression väsentligt och känslan av livskvalitet och välbefinnande ökar.

Vilka initiativ avser statsrådet, i samarbete med andra berörda statsråd, att ta för att främja vardagscykling, cykling till arbete och cykling som motion?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-06 Anmäld: 2009-03-09 Besvarad: 2009-03-11 Svar anmält: 2009-03-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-11)