Byråkrati i stället för verksamhet

Skriftlig fråga 2005/06:1500 av Markström, Elisebeht (s)

Markström, Elisebeht (s)

den 27 april

Fråga 2005/06:1500 av Elisebeht Markström (s) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Byråkrati i stället för verksamhet

Riksdagen beslutade inför budgetåret 2006 att avsätta 77,5 miljoner kronor för att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Medlen som kan sökas av kvinno- och tjejjourer, brottsofferjourer och kommuner ska fördelas av länsstyrelserna. Riksdagens beslut syftar till att förbättra möjligheterna ute i de olika verksamheterna i det direkta arbetet med kvinnor och barn. När nu fyra månader av året har gått kan jag konstatera att det skiljer väsentligt mellan hur länsstyrelserna valt att hantera detta sitt uppdrag. Länsstyrelsen i Skåne låter meddela på sin hemsida att länsstyrelsen först ska göra en handlingsplan för hur arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn ska bedrivas i Skåne. Planen ska vara klar i maj. Utskick kan ske i juni, och beslutsfattande kommer att ske först i oktober eller november! Riksdagens och regeringens motivering att tillföra de nya medlen är att förbättra stödet till de våldsdrabbade. Med Länsstyrelsen i Skånes upplägg ter det sig omöjligt för verksamheter i Skåne att över huvud taget få del av stödet under innevarande år. Detta menar jag är icke önskvärd byråkratisering av det utvecklingsstöd som kvinno- och tjejjourer, kommuner och övriga som getts möjlighet att söka de nya medlen så väl behöver.

Jag utgår från att statsrådet i likhet med mig är angelägen att stödet till kvinnor och barn förbättras så fort som möjligt och att onödig byråkratisering undviks.

Min fråga blir därför hur statsrådet med denna information som grund avser att agera för att få till stånd ett snabbare beslutsförfarande än det som Länsstyrelsen i Skåne nu visar exempel på.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-04-27 Anmäld: 2006-04-27 Besvarad: 2006-05-04 Svar anmält: 2006-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-04)