bygglov och byggfusk

Skriftlig fråga 2000/01:1211 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 11 maj

Fråga 2000/01:1211

av Owe Hellberg (v) till miljöminister Kjell Larsson om bygglov och byggfusk

För en tid sedan fick riksdagens ledamöter ett brev från byggentreprenören Skanska, där man ville förklara varför det byggts mögelskadade hus i Hammarby sjöstad. Ett projekt i Stockholm med visionen att vara en attraktiv, modern och miljöanpassad stadsdel vid vattnet. Förklaringen var något patetisk. Det regnade för mycket och bristande täckning av bygget, var svaret. Enligt Boverket kan 30 % av all nybyggnation vara mer eller mindre fuktskadad.

I ett annat brev, som även skickats till miljöministern, från en person som arbetar som s.k. kvalitetsansvarig i hela byggprocessen, framförs stark kritik mot den lagstiftning som styr byggandet. Frågor som planering och projektering kommer i skymundan och den kvalitetsansvariges roll är inte att garantera byggets kvalitet, utan att upprätta en kontrollplan för den kvalitet som byggherren anger för byggprojektet. Inte sällan är också den kvalitetsansvarige entreprenör i det byggprojekt som ska kontrolleras.

Byggherrarna ska naturligtvis uppfylla sitt ansvar i byggprocessen, men det är ett lika stort ansvar för lagstiftaren att föreskriva spelreglerna, så att ett gott resultat kan uppnås. Samhällets krav och insyn i byggprocessen måste stärkas.

Min fråga till miljöministern är:

Vad avser ministern göra för att få till stånd en sådan förändring och skärpning av lagstiftningen, att fukt- och mögelskador vid ny- och ombyggnation både på kort och lång sikt ska kunna förhindras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-11 Anmäld: 2001-05-15 Besvarad: 2001-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-18)