Byggandet av ett koleldat kraftvärmeverk i Rumänien

Skriftlig fråga 2005/06:203 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 21 oktober

Fråga 2005/06:203 av Ingegerd Saarinen (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Byggandet av ett koleldat kraftvärmeverk i Rumänien

Nu realiseras det första svenska projektet inom ramen för Kyotoprotokollet enligt den mekanism som kallas Joint Implementation (gemensamt genomförande). Det innebär att Sverige finansierar en åtgärd för minskade koldioxidutsläpp i Rumänien och kan räkna detta tillgodo som en minskning av svenska utsläpp. Genom denna typ av åtgärder kan koldioxidutsläppen minskas på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Så skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Enligt riksdagsbeslut 2002 ska Sverige för sitt miljömål inte tillgodoräkna sig minskningar från projekt utomlands. Energimyndigheten agerar alltså i strid med riksdagsbeslut, och kan komma att göra om det.

Vad avser statsrådet att göra med anledning av Energimyndighetens agerande?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-10-21 Anmäld: 2005-10-21 Besvarad: 2005-10-26 Svar anmält: 2005-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-26)