Byggande vid markstridsskolan P 4 i Kvarn och jobbkrisen

Skriftlig fråga 2008/09:341 av Löfstrand, Johan (s)

Löfstrand, Johan (s)

den 3 december

Fråga

2008/09:341 Byggande vid markstridsskolan P 4 i Kvarn och jobbkrisen

av Johan Löfstrand (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige drabbas nu hårt av jobbkrisen som drar över Sverige. Varje vecka hör man om nya varsel, inte minst i byggsektorn. Varselvågen drabbar även Östergötland. Situationen kräver handlingskraft och nya initiativ för att inte alltför många ska bli arbetslösa. Regeringen har inte kommit med ytterligare satsningar för att mildra effekterna av den svikande konjunkturen, men det finns saker att göra även utan att skjuta till ytterligare pengar. Ett sådant exempel vore att starta byggandet av den sedan länge planerade anläggningen för strid i bebyggelse, på markstridsskolan P 4 i Kvarn utanför Motala.

Försvarsmakten har haft konceptet klart länge, tyvärr har projektet kantats av fördröjningar. År 2007 genomfördes en upphandling av den första etappen av kompanianläggningen i Kvarn. Denna avbröts eftersom upphandlingen inte gått rätt till. Även upphandling nr 2 avbröts men denna gång på order från Högkvarteret eftersom Försvarsmaktens grundorganisation skulle ses över. Efter regeringspartiernas besked den 13 september 2008 att inga förändringar i grundorganisationen ska genomföras finns ingen egentlig anledning att vänta med att sätta i gång byggandet av kompanianläggningen i Kvarn. Regeringen har avsatt 140 miljoner kronor för projektet, och just nu är det ett ypperligt tillfälle att starta bygget. På så sätt kan man mildra jobbkrisen och skapa ett antal arbetstillfällen inom byggsektorn.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsministern:

Avser ministern att verka för byggandet av den sedan länge planerade anläggningen för strid på markstridsskolan P 4 i Kvarn för att mildra de varsel som vi nu ser i landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-03 Anmäld: 2008-12-03 Besvarad: 2008-12-10 Svar anmält: 2008-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-10)