Byggande av kriminalvårdsanstalten Verksmon i Östersund

Skriftlig fråga 2008/09:985 av Nordén, Marie (s)

Nordén, Marie (s)

den 27 maj

Fråga

2008/09:985 Byggande av kriminalvårdsanstalten Verksmon i Östersund

av Marie Nordén (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I samband med nedläggning av regementet i Östersund försvann ett stort antal statliga arbetstillfällen från Jämtlands län. Den dåvarande riksdagen avsatte särskilda resurser för att kompensera bortfallet. Näringsministern har vid olika tillfällen deklarerat att den nuvarande regeringen kommer att fullfölja detta beslut.

Ca 200 ersättningsjobb skulle komma genom byggande av en kriminalvårdsanstalt i Östersund. Statens Specialfastigheter skulle bygga och hyra ut anstalten och har gjort alla nödvändiga förberedelser för att sätta i gång byggandet.

Meningen var att arbetet skulle komma i gång under våren, men har dröjts. Anledning till dröjsmålet är att det saknas ett regeringsbeslut om ett hyresavtal mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Det är angeläget att byggandet kommer i gång så snart som möjligt för att lindra den allt större arbetslösheten i länet. Landshövdingen i Jämtlands län har också, i egenskap av regeringens varselsamordnare, påtalat vikten av att bygget kommer i gång, eftersom det skulle utöver direkta byggjobb också generera arbete hos olika underleverantörer.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att byggandet av kriminalvårdsanstalten Verksmon i Östersund kan påbörjas snarast möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-27 Anmäld: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-03 Svar anmält: 2009-06-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-03)