Byggande av bostäder och lokaler i glesbygden

Skriftlig fråga 2009/10:123 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 22 oktober

Fråga

2009/10:123 Byggande av bostäder och lokaler i glesbygden

av Gunnar Sandberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det har skett en kraftig minskning av påbörjade bostäder under första halvåret 2009. Det är en total minskning med 45 procent jämfört med samma period 2008. En viktig anledning till detta är avskaffandet av bostadssubventionerna. Även övrigt byggande, av bland annat fritidshus och lokaler, har minskat med 24 procent.

Detta är särskilt kännbart för landets glest bebyggda delar, exempelvis Jämtland. Där är det helt omöjligt att bygga bostäder eller lokaler för mindre näringsverksamhet utan någon form av statligt stöd. Räntebidrag som bankgarant är nödvändigt, eftersom fastigheten inte har det marknadsvärde som den kostar att bygga. Det här är ett stort hinder för tillväxten i glesbygden och för framtida generationers möjlighet att bo kvar på orten.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stimulera byggande av bostäder och lokaler i glesbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-10-22 Anmäld: 2009-10-22 Besvarad: 2009-10-28 Svar anmält: 2009-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-28)