Burundi

Skriftlig fråga 1997/98:872 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:872 av Carina Hägg (s) till statsrådet Pierre Schori om Burundi

Mot bakgrund av den rådande instabila situationen i Stora Sjöområdet finns en stor restriktivitet vid handläggningen av visum till Sverige. Men ambitionen är att varje visumansökan mot den generella bakgrunden även skall genomgå en individuell bedömning. Nu har ändå den situationen uppkommit att jag inte kan dela Invandrarverkets bedömning i två fall som kom i min väg under ett besök i Burundi, och efter uppföljande kontakter väljer jag att även uppmärksamma statsrådet på situationen.

Pingströrelsen har under många år haft verksamhet i Burundi och mot den bakgrunden var det naturligt att bjuda hit två pastorer till Sverige. Men det har visat sig omöjligt att få visum för detta församlingsutbyte. När vi nu har lagt fram en förnyad Afrikapolitik blir det än viktigare att underlätta kontakter mellan afrikanska och svenska organisationer. Vi vill stärka kontakterna mellan de svenska och afrikanska samhällena genom bl.a. individuella kontakter, utbildning, turism, enskilda organisationer, fackföreningsrörelsen och kyrkliga samfund.

Min fråga till regeringen är om Pierre Schori i samband med att den nya Afrikapolitiken lagts fast vidtagit åtgärder med målet mer kunskap vid individuella bedömningar av visumansökningar.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-06-11 Anmäld: 1998-06-15 Besvarad: 1998-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga