bullergränser för bostäder i Stockholm

Skriftlig fråga 2004/05:1848 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Marcelind, Ragnwi (kd)

den 10 juni

Fråga 2004/05:1848

av Ragnwi Marcelind (kd) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om bullergränser för bostäder i Stockholm

Det nya regelverk för buller, som Boverket i november 2004 presenterade på regeringens uppdrag, riskerar att slå mycket hårt mot bostadsbyggandet i framför allt Stockholm. Vid en hearing i riksdagens bostadsutskott den 7 april 2005 anförde Stockholms stadsbyggnadsdirektör att 14 000 av de 20 000 lägenheter som planeras i staden riskerar att gå om intet till följd av oklarheter om bullernormerna. Hon betonade den utomordentliga vikten av skyndsamt agerande från statsmakternas sida. Att dessa farhågor inte hörsammats, visas av att samma representant för stadsbyggnadskontoret funnit anledning att i tidningen Metro den 8 juni 2005 uttala att 13 000 planerade bostäder i Stockholm riskerar att stoppas för att de inte klarar bullerkraven.

Boverkets nya regler innebär att det inte längre räcker att ha en "tyst sida" där dygnsmedelvärdet är under 55 decibel för att det skulle gå att bygga ett hus. I stället är maxvärdet 45@50 decibel för den tysta sidan och 65 decibel på den bullriga sidan. Att mätningarna avser ljudet i lägenheterna när fönstret står öppet, omöjliggör byggande på många platser. Nyligen yttrade sig Boverket över en detaljplan i Hammarbyhöjden utifrån det nya, hårdare regelverket.

Vilka åtgärder avser samhällsbyggnadsministern att vidta för att Boverkets regelverk inte ska få de negativa effekter för bostadsbyggandet i Stockholm som stadsbyggnadskontoret varnat för?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-10 Anmäld: 2005-06-10 Besvarad: 2005-06-15 Svar anmält: 2005-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-15)