Budgetutrymme för överskuldsatta

Skriftlig fråga 2013/14:265 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:265 Budgetutrymme för överskuldsatta

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det har nyligen presenterats en utredning, Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78), kring skuldsättningen som närmast hanteras av Kronofogdemyndigheten, som ligger under Finansdepartementet. Det är inte personer med stora lån som har överskuldsättningsproblem, utan mer personer med mindre lån. De med stora lån har ofta goda förutsättningar, som höga inkomster, för att klara av sin lånesituation, säger utredaren. De överskuldsatta är en utsatt grupp med lägre inkomster, högre förekomst av arbetslöshet och sjukdom, färre som äger sitt eget boende och fler ensamstående än befolkningen i övrigt. Många har dessutom barn. Utredningen kan också visa att många personer har varit skuldsatta under mycket lång tid. Över 95 000 har haft skulder hos Kronofogdemyndigheten sedan 1992 och tidigare, över 140 000 sedan 1997 och tidigare och nästan 250 000 sedan 2007 och tidigare. ”En halv miljon personer har återkommande problem med att betala räkningarna”, kommenterar konsumentministern, som därmed gör ett intressant bokslut över regeringens och statsrådets ekonomiska politik. Huvudförslag från utredningen, som nu är på remiss, är: slutlig preskription för skulder som är 15 år eller äldre hos Kronofogdemyndigheten (20 år om de är brottsrelaterade), förstärkt budget- och skuldrådgivning, ändrad ockerlagstiftning, förstärkta tillsynsresurser till Konsumentverket samt att utveckla den offentliga statistiken och forskningen om hushållens skuldsättning.

Avser finansministern att avsätta ekonomiska resurser för att hjälpa de överskuldsatta och i övrigt genomföra utredningens förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-09 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-09)