Budgetstöd till samarbetsländer

Skriftlig fråga 2005/06:646 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 15 december

Fråga 2005/06:646 av Carina Hägg (s) till statsrådet Carin Jämtin (s)

Budgetstöd till samarbetsländer

Finansiellt bidrag till ett lands budget får inte sudda ut de ställningstaganden som riksdagen slagit fast. Det förs fram oro för att sektorsprogramstöd och budgetstöd försvårar prioriteringar som kan leda till förbättringar av kvinnors och flickors situation samt deras deltagande i samhället.

I dag möter jag en oro bland kvinnor i våra samarbetsländer. En oro för att deras möjligheter till deltagande och genomslag av prioriteringar minskar. Därutöver krävs en utveckling av utvärderingsmetoder och revision för att på sikt kunna följa upp resultat av sektorsprogramstöd och budgetstöd på ett tillfredsställande sätt.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att dagens oro för jämställdhet och metoder för uppföljning av sektorsprogramstöd och budgetstöd till samarbetsländer kan undanröjas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-12-15 Anmäld: 2005-12-15 Besvarad: 2005-12-21 Svar anmält: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-21)