Budgetstöd till palestinska myndigheten

Skriftlig fråga 2019/20:930 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Utrikesminister Ann Linde träffade nyligen Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Efter mötet mellan utrikesminister Ann Linde och Vänskapsförbundet Sverige-Israel skrev nättidningen Världen idag en artikel om mötet. I artikeln intervjuades både vänskapsförbundet och utrikesministern. I artikeln konstaterar Ann Linde att Sverige inte har något budgetstöd till palestinska myndigheten.

Enligt uppgifter på openaid.se är Ann Lindes påstående felaktigt; Sverige ger stöd till palestinska myndighetens miljömyndighet i arbetet att genomföra en miljöhandlingsplan. Stödet är enligt openaid.se på 22,5 miljoner kronor för perioden 2018–2021.

Med anledning av uttalandet vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Varför påstår ministern i Världen idag att Sverige inte har något budgetstöd till palestinska myndigheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-10 Överlämnad: 2020-02-10 Anmäld: 2020-02-11 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-19
Svar på skriftlig fråga