Budgetsatsning på förlossningsvård

Skriftlig fråga 2018/19:829 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det finns få tillfällen i livet då man är i så stort behov av att kunna lita på att vården finns där som när man ska föda barn. Kan vi inte garantera en trygg förlossningsvård i hela Sverige har staten misslyckats med att leva upp till sitt kanske viktigaste kontrakt gentemot medborgarna.

Sommaren är den tid då det föds flest barn i Sverige. I år sammanfaller den dessvärre med det faktum att ytterligare ett BB stängts ned. Denna gång i Karlskoga – en kommun med 30 000 invånare.

I Moderaternas och Kristdemokraternas budget tillfördes sjukvården stora resurser. Uppemot 2 miljarder kronor för att korta köerna. 1,5 miljarder kronor till sjukvården i stort och 1 miljard kronor av skattebetalarnas pengar satsades på förlossningsvården. Dessa pengar har, när vi snart är inne i juli, ännu inte börjat göra nytta på landets förlossningsavdelningar.

Med anledning av ovanstående är min fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att Moderaternas och Kristdemokraternas miljardsatsning på förlossningsvården ska börja göra skillnad på kliniker runt om i Sverige? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-27 Överlämnad: 2019-06-28 Besvarad: 2019-07-12 Sista svarsdatum: 2019-07-12
Svar på skriftlig fråga