Budgetmedel till barncancervården

Skriftlig fråga 2019/20:283 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I Moderaternas budgetalternativ prioriteras och fördubblas de särskilda resurser som varje år ska riktas till barncancervården. Behandlingen av cancer skiljer sig åt mellan vuxna och barn. Därför vill vi moderater genomföra en långsiktig särskilt riktad statlig satsning gällande barncancerforskning. En väl fungerande barncancervård är beroende av att lösa den akuta bristen på sjuksköterskor och på längre sikt att många barnonkologer går i pension. Därför behöver möjligheterna att inrätta en specialistutbildning inom barncancervård ses över.

Moderaterna föreslår därtill bland annat att barn med cancer och deras anhöriga ska erbjudas en rehabiliteringsplan och psykosocialt stöd. Dessutom krävs samordning för att patienter i barncancervården som fyller 18 år inte ska riskera att hamna i kläm vid övergången till den reguljära vården. Det finns i dag ett glapp mellan de olika vårdformerna som gör att unga vuxna ibland har svårt att veta vart man kan vända sig för att få råd, hjälp och stöd.

I sitt svar (av den 24 oktober) på min fråga om hur socialministern ställer sig till Moderaternas budgetförslag att fördubbla stödet till barncancervården i Sverige lämnas följande uppseendeväckande icke-besked: Exakt hur mycket som ska gå till barncancer har regeringen ännu inte tagit ställning till. Antingen är detta helt sant och då är regeringens hantering av långsiktiga och förutsägbara förutsättningar för barncancervården helt orimliga eller så vill socialministern av ett eller annat skäl inte besvara min fråga med ett rakt ja eller nej.

Märklig och olycklig är hur som helst regeringens inställning till barncancervården. Förra året, valåret, hade socialministern inga problem att i Almedalen, precis som alla andra politiska partier, lova att barncancervården skulle få 60 miljoner kronor i statsbudgeten för 2019 specifikt riktade till landets barncancercentrum. Sedan tog det ett år innan pengarna nådde barnen. I år kan socialministern inte ens efter att regeringen redan lagt fram sin statsbudget för 2020 besvara en fråga om hur mycket resurser som riktas specifikt till barncancervården.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur mycket resurser i statsbudgeten för 2020 har regeringen specifikt riktat till barncancervården i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-29 Överlämnad: 2019-10-29 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga