Bryggerinäringens framtid

Skriftlig fråga 2006/07:216 av Andersson, Jan R (m)

Andersson, Jan R (m)

den 24 november

Fråga

2006/07:216 Bryggerinäringens framtid

av Jan R Andersson (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Sedan Sveriges EU-inträde har den svenska bryggerinäringen minskat sin ölförsäljning med närmare en fjärdedel. Detta har fått till följd att flera av landets bryggerienheter har tvingats lägga ned sin produktion. Samtidigt tyder inget på att nedgången för svensk bryggerinäring hänger samman med en minskad ölkonsumtion, snarare tvärtom. Andelen införd öl från utlandet har under samma tid ökat från 20 miljoner till över 160 miljoner liter öl.

Förutom att de svenska alkoholskatterna gör att bryggerinäringen tappar markandsandelar på sin hemmamarknad blir konsekvenserna av de svenska alkoholskatterna även en ökad miljöbelastning. Detta då svenska bryggerier exporterar sina produkter för att möta efterfrågan på de nya utländska marknaderna vilka har svenskar som huvudsaklig målgrupp.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa bryggerinäringens framtid i Sverige och samtidigt undvika den onödiga miljöbelastning som blivit konsekvensen av vår alkoholbeskattning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-11-24 Anmäld: 2006-11-28 Besvarad: 2006-12-01 Svar anmält: 2006-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-01)