Bruka med biologisk mångfald på ett hållbart sätt genom fäbodbruk

Skriftlig fråga 2006/07:1318 av Svedberg, Per (s)

Svedberg, Per (s)

den 7 juni

Fråga

2006/07:1318 Bruka med biologisk mångfald på ett hållbart sätt genom fäbodbruk

av Per Svedberg (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

De svenska fäbodarna och den betade skogen är viktiga för att upprätthålla ett unikt odlingslandskap med starka regionala särdrag, och de representerar en viktig kulturbärande tradition. Fäbodmiljöerna är viktiga inte minst för att de värnar unika naturliga betesmarker, bevarar den biologiska mångfalden och inte minst är en förutsättning för att bibehålla och stärka en traditionell kunskap om att bruka med biologisk mångfald på ett hållbart sätt.

Den 23 maj föredrogs och godkändes det svenska landsbygdsprogrammet av RDC-kommittén i Bryssel. Det innehåller ändringar i stödsystemet i förhållande till tidigare besked. Om ersättningen för fäbodbete halveras från 7 000 kronor per djurenhet och år till 3 500 kronor, så som godkännandet aviserar, är stora värden för samhället hotade. Särskilt drabbade är större brukare, som när verksamheten stabiliseras skulle kunna bygga upp en självbärande verksamhet. De gäller våra mest hotade betesekosystem och det gäller traditionell kunskap om hur biologisk mångfald kan brukas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Är jordbruksministern beredd att ersätta bortfallet i nuvarande stödsystem med nationella naturvårdsmedel och därmed bevara traditionell kunskap om att bruka med biologisk mångfald på ett hållbart sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-07 Anmäld: 2007-06-07 Besvarad: 2007-06-13 Svar anmält: 2007-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-13)