Brottsligheten i Skåne och Landskrona

Skriftlig fråga 2012/13:326 av Herrstedt, Carina (SD)

Herrstedt, Carina (SD)

den 20 februari

Fråga

2012/13:326 Brottsligheten i Skåne och Landskrona

av Carina Herrstedt (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Riksrevisionen har konstaterat att de 12 miljarder extra som i dag satsas på rättsväsendet jämfört med för 10 år sedan inte har gjort någon egentlig nytta. Antalet poliser har de senaste åren ökat med 3 000 personer.

I min hemkommun Landskrona har brottsligheten ökat med 14 procent under 2012, detta trots att Landskrona är och har varit ett fokusområde från polisens sida. Landskrona har under flera år varit en av de tio kommuner som har den högsta brottsligheten per 100 000 invånare. Under 2012 var det endast Stockholm och Malmö som hade högre brottslighet per 100 000 invånare. I polisens trygghetsmätning kan vi även utläsa att otryggheten under förra året ökade i Landskrona. Trots dessa alarmerande siffror har polispersonalen i yttre tjänst halverats utifrån den nivå på 48 poliser som polisen år 2008 ansåg vara en lämplig nivå för Landskrona. Detta är en ohållbar utveckling som har fått och kommer att få stora konsekvenser för en stad som redan är under hård prövning med stor segregation och stort utanförskap.

Situationen är säkert ohållbar även för andra skånska kommuner, med tanke på närheten till kontinenten, där Öresundsbron spelar en stor roll för vad som passerar in i Skåne. Det går snabbt för brottslingar att erövra den kriminella spelplanen, men för det civila samhället tar det evigheter att återta kontrollen.

Vilka planer har justitieministern för att lösa situationen i Skåne och framför allt Landskrona?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-20 Anmäld: 2013-02-20 Svar anmält: 2013-03-04 Besvarad: 2013-03-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-04)