Brottslighet och näringsförbud i konkurser

Skriftlig fråga 2011/12:413 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 23 februari

Fråga

2011/12:413 Brottslighet och näringsförbud i konkurser

av Christina Oskarsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I konkursförvaltarnas uppdrag ingår att göra en brottsefterforskning där de med utgångspunkt i företagens ekonomiska redovisning utreder brottsmisstankar hos konkursgäldenären. Konkursförvaltaren ska anmäla brottsmisstankar till Ekobrottsmyndigheten eller åklagare. Om det rör sig om grov brottslighet har förvaltaren skyldighet att anmäla om näringsförbud kan aktualiseras.

Kronofogdens rapporter om konkurstillsynen har visat på att allt färre får näringsförbud trots en hög nivå på antalet brottsanmälda konkurser. Antalet näringsförbud i samband med konkurser låg på över 200 åren 2000–2004 men har sedan successivt fallit, 50 personer fick näringsförbud 2010 (enligt senaste rapporten från år 2011). År 2004 ledde 2 875 brottsanmälda konkurser till 208 näringsförbud, sex år senare innebar 2 689 brottsanmälda konkurser bara 50 näringsförbud.

Kronofogdemyndigheten skriver: Under de senaste åren har förvaltarna i sina brottsanmälningar i allt mindre omfattning förespråkat att frågan om näringsförbud bör utredas. Tidigare var det vanligare att härvor samordnades genom att de styrdes till samma konkursförvaltare som då fick möjlighet att efterforska och se systematiken i brottsligheten.

Genom vilka åtgärder avser justitieministern att stärka möjligheten att utreda om näringsförbud kan komma i fråga i samband med brottsanmälda konkurser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-23 Anmäld: 2012-02-23 Besvarad: 2012-02-29 Svar anmält: 2012-02-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-29)