Brottslighet mot företagare

Skriftlig fråga 2019/20:141 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Sverige behöver sina företagare. Bara genom ett starkt näringsliv och ett starkt företagande kan vi både fortsätta att utvecklas som land och säkra vård, skola och omsorg.

Att vårt företagsklimat är bra är en viktig del i att främja företagandet. I ett bra företagsklimat måste det också ingå att företagarna känner trygghet med att inte utsättas för brott eller korruption. Moderaterna vill i sin budget satsa mer på polisens resurser för att stävja brottslighet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar i stället stora resurser på friår. 

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg lyder:

 

Hur avser statsrådet att säkra tryggheten för våra företagare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga