Brottsbekämpande myndigheters telekostnader

Skriftlig fråga 2013/14:175 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 10 december

Fråga

2013/14:175 Brottsbekämpande myndigheters telekostnader

av Anders Karlsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det måste betraktas som absurt att teleoperatörernas avgifter avgör i vilken utsträckning brottsbekämpande myndigheter har råd att begära fram nödvändiga uppgifter. Man kan faktiskt tänka sig en ordning där telebolag för att få verka i Sverige (eller inom EU) gratis eller enbart till en symbolisk kostnad var tvingade att tillhandahålla uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Kampen mot brott måste stå över marknads- och vinstintressen.

Avser statsrådet att ta initiativ till kraftigt sänkta kostnader för brottsbekämpande myndigheters uppgifter från telebolag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-10 Anmäld: 2013-12-10 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)