Brottsbekämpande myndigheter och telefonkostnader

Skriftlig fråga 2015/16:1345 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Enligt uppgift måste Tullverket betala telefonbolagen när verket begär ut information för sina utredningar i brottsbekämpande syfte. Detta innebär stora kostnader, vilket gör att Tullverket måste göra avvägningar om det har ”råd” att bekämpa brott i den omfattning det vill. Givetvis ska telefonbolag lämna över uppgifterna gratis eftersom det handlar om brottsbekämpning. Inte ens nyliberaler anser att brottsbekämpning är en marknadsekonomisk fråga utan håller helt med Karl Marx, det vill säga att behovet måste styra.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att våra brottsbekämpande myndigheter ska kunna få ut telefonuppgifter gratis?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-14 Överlämnad: 2016-06-15 Anmäld: 2016-06-16 Svarsdatum: 2016-06-22 Sista svarsdatum: 2016-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga