Brott mot vårt kulturarv

Skriftlig fråga 2011/12:229 av Söder, Björn (SD)

Söder, Björn (SD)

den 9 december

Fråga

2011/12:229 Brott mot vårt kulturarv

av Björn Söder (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Att värna om vår gemensamma historia är mycket viktigt. Vårt rika svenska kulturarv ger oss möjligheter att förstå det förflutna och därmed också vår samtid. Tyvärr sker många brott mot vårt kulturarv. Förutom de rent materiella och ekonomiska förluster som denna typ av brottslighet orsakar, berövar den också kommande generationer en del av den egna historien.

Riksantikvarieämbetet har genomfört en utvärdering av länsstyrelsernas, polisens och åklagares hantering av misstänkta fornminnesbrott. Under perioden 2000–2010 gjordes 176 anmälningar om misstänkta fornminnesbrott. I 10 fall inleddes aldrig någon förundersökning, i 51 fall lades förundersökningen ner. Endast i 16 fall har fällande domar meddelats, strafföreläggande i 6 fall.

Riksantikvarieämbetet har identifierat framför allt två brister: Det ena är att fornminnesbrott hamnar långt ned på prioriteringslistan, detta eftersom fornminnesbrott i dag har samma straffvärde som snatteri och att preskriptionstiden är så kort som två år. Det andra är att man läser in en rad förmildrande omständigheter i utredningarna.

För att komma till rätta med problemen föreslår man en straffskärpning, som står i paritet med det värde som vårt gemensamma kulturarv har, och en förlängning av preskriptionstiden. Man vill också bygga upp en bredare erfarenhet av denna speciella brottstyp hos ett mindre antal åklagare.

Min fråga till justitieministern är om hon är beredd att skärpa straffen för fornminnesbrott och hur hon ser på en nationell enhet som ansvarar för utredningar av denna brottstyp.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-09 Anmäld: 2011-12-09 Svar anmält: 2011-12-14 Besvarad: 2011-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-14)