Brott mot Unescoöverenskommelse

Skriftlig fråga 2006/07:1473 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 6 juli

Fråga

2006/07:1473 Brott mot Unescoöverenskommelse

av Hans Olsson (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Moderatledda Täby kommun har som enda kommun i länet förbjudit biblioteken att låna ut dvd-filmer, för att inte konkurrera med privata videouthyrare. Biblioteket i Täby kyrkby har ca 150 dvd-filmer och utbudet konkurrerar inte med videobutikernas, menar biblioteket.

Någon konkurrens från biblioteket har inte den lokala videouthyraren i Täby kyrkby känt av enligt SVT:s ABC. De vet inte ens om att biblioteket har haft dvd-filmer för utlåning.

I samarbete mellan FN-organet Unesco och IFLA (International Federation of Library Associations) utarbetades ett folkbiblioteksmanifest redan 1949. Det reviderades 1972 och den tredje versionen antogs av Unesco 1994. Det finns i dag översatt till flera än 20 språk.

Utan tvivel har folkbiblioteksmanifestet 1949 spelat en stor och viktig roll för biblioteksutvecklingen. Manifestet har formen av en deklaration och är därför inte tvingande för Unescos medlemsländer.

Täby kommuns beslut kan sägas strida mot innehållet eller åtminstone andan i manifestet.

Avser statsrådet att agera mot att enskilda kommuner medvetet och av ideologiska skäl begränsar tillgången till kunskap, information och kultur av viss teknisk utformning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-07-06 Besvarad: 2007-07-18 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-18)